Autodesk Architecture Engineering and Construction Collection ถูกลิขสิทธิ์ เช่าใช้ 1 ปี + Advanced Support

Wishlist: (2)

Autodesk Architecture Engineering and Construction Collection ถูกลิขสิทธิ์ เช่าใช้ 1 ปี + Advanced Support

ชุดซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบจาก Autodesk สำหรับงานออกแบบอาคารด้านสถาปัตยกรรม, ด้านวิศวกรรม, งานสาธารณูปโภค และการก่อสร้าง ที่รวบรวมซอฟต์แวร์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น BIM และ CAD ที่จะช่วยสนับสนุนการออกแบบอาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง และมีประสิทธิภาพสูง ตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ, กระบวนการก่อสร้าง ไปจนถึงการส่งมอบโครงการ สนับสนุนกระบวนการทำงานร่วมกัน Building Information Modeling (BIM) เพื่อตอบสนองการดำเนินงานในโครงการที่มีความซับซ้อนด้วยเครื่องมือวิเคราะห์แบบบูรณาการ และสนับสนุนการทำงานร่วมกันกับหลากหลายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินงานไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ


ในชุดประกอบด้วยซอฟต์แวร์ดังนี้

Revit
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks 360
AutoCAD + Specialize Tools (Architecture, Electrical, Map3D, MEP, P&ID, Plant3D. etc.)
Advance Steel
Fabrication CADMEP
Revit LIVE
Autodesk Drive
FormIt Pro
Insight
Navisworks Manage
Robot Structure Analysis Professional
Dynamo Studio
ReCap Pro
Rendering in A360
3ds Max
Autodesk Rendering
Vehicle Tracking

เหมาะสำหรับ : สถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรงานระบบ ผู้รับเหมา นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานราชการที่ดูแลระบบสาธารณุปโภคระดับเมือง นักออกแบบผังเมือง ผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารต่างๆ


Win more work
  ด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าถึงการเสนอราคา, ได้รับงาน จนไปถึงการส่งมอบธุรกิจได้มากขึ้น

Improve operational efficiency
  ด้วยซอฟต์แวร์ที่มีการทำงานแบบอัตโนมัติ ทำให้ช่วยลดเวลาในการออกแบบ การปรับปรุง และการส่งต่อโครงการ ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่คล่องตัว

Deliver more sustainable projects
  การส่งมอบโครงการ, อาคาร และโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง ที่มีตามมาตรฐาน ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าข้อกำหนด

Reduce risk
  เพิ่มการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการคาดการณ์โครงการล่วงหน้าต่างๆ พร้อมลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดและการทำงานซ้ำ


การออกแบบอาคาร(Building Design)
   
เวิร์กโฟลว์แบบบูรณาการเพื่อการออกแบบอาคารที่ดีขึ้นด้วยการใช้กระบวนการที่เชื่อมโยงข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างการออกแบบตามแนวความคิดที่คุณสามารถย้ายไปยังเวิร์กโฟลว์ BIM ได้อย่างง่ายดายเพื่อการทำงานออกแบบโดยละเอียดให้เสร็จสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพและสำรวจการออกแบบด้วยการวิเคราะห์และการแสดงภาพแบบบูรณาการ


การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Design)
   เวิร์กโฟลว์แบบบูรณาการเพื่อการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์การออกแบบสหสาขาวิชาชีพด้วยการกำหนดแนวทางปฏิบัติการทำงานร่วมกัน, ประสานการออกแบบโครงสร้างแบบแนวราบและแนวตั้ง พร้อมด้วยการขับเคลื่อนในโครงการระบบขนส่ง


การออกแบบการก่อสร้าง (Construction Design)
   เวิร์กโฟลว์แบบบูรณาการเพื่อการออกแบบการก่อสร้างที่ดีขึ้นเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์การออกแบบโครงสร้างเหล็ก, precastและเหล็กเส้น ด้วยการออกแบบรายละเอียดแบบอัตโนมัติเพื่อการผลิตสินค้า, การส่งมอบจากร้านค้าที่แม่นยำ เพื่อขับเคลื่อนการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตและเหล็ก


ใช้โปรแกรมหลังชำระเงินแล้วได้ภายใน 3 วัน

----------------------------------------------------------------------------------------

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0